Διαχείριση ειδοποιήσεων

Η εφαρμογή επιτρέπει τη διαχείριση και εμφάνιση ορισμένων ειδοποιήσεων στο ταμπλό, ορατές σε όλους τους εσωτερικούς χρήστες.

Κέντρο Υποστήριξης

ευγενική χορηγία

arrow-up icon