ΑΝΑΓΝΩΣΗ:
Τύπος & ΜΜΕ
Updated 21st November 2019

Τύπος & ΜΜΕ

Εκδοχή 1.0

Favicon OpenStudio Logo and Goodies

Positive [Responsive]

logo-positive-svg

Negative [Responsive]

logo-positive-svg


Leaderboard & Icons

Leaderboard [820x313]

OpenStudio facebook cover

Icons [96x96] [114x114] [144x144] [192x192]

OpenStudio icon 96x96 OpenStudio icon 114x114 OpenStudio icon 144x144 OpenStudio icon 192x192


OpenStudio team

«Η προθυμία με το OpenStudio ήταν να προσφέρει μια νέα εμπειρία για χρήστες και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων σε όλο το δίκτυο. Η βοήθεια για να κάνουμε την περιήγηση στον ιστό εύκολα προσβάσιμη και πρακτική στον παγκόσμιο ιστό φάνηκε σε εμάς ως προτεραιότητα σε αυτήν την ψηφιακή εποχή όπου η εμπειρία του χρήστη και η ψηφιακή επιχείρηση δεν ήταν ποτέ τόσο σημαντική."
– Nick (CEO, Head developer).

Video

Μιλώντας για εμάς

Εκδοχή 1.0

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας ανά πάσα στιγμή για περισσότερες πληροφορίες ή ερωτήσεις

media@openstudio.one

arrow-up icon