Διαχείριση ομάδων εξουσιοδότησης

Αυτή η εφαρμογή επιτρέπει τη διαχείριση ομάδων εξουσιοδότησης από εξουσιοδοτημένους συντονιστές ή κατόχους πιστοποιητικών. Αυτές οι ομάδες εξουσιοδοτούν ομάδες ατόμων να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν υπηρεσίες, καθώς και να αναγνωρίζονται ως αποδέκτες συγκεκριμένων υπηρεσιών, αδειών και επικοινωνιών.

Κέντρο Υποστήριξης

Φωτογραφίες & προεπισκόπηση

OpenStudio - Authorization Groups - List

Authorization Groups - List

ευγενική χορηγία

arrow-up icon